Croy_帝洛璃潇

凹凸世界/FATE/舰b/京紫/手帐/绘画/摄影等等,闲来无事发发自己的小破库存,欢迎勾搭~

I MISS YOU 思念骑士先生的情话


      安迷修。


      安迷修。


      此前只觉得“安迷修”这三个字念出来太过好听,偶然一次,听见了那么好听的一句话。


      “I miss you. ”


      安迷修,I miss you. 


      是谐音吧,怎么会这么像呢?


      安迷修,安迷修。


      I miss you. I miss you. 


      安迷修,I miss you. 


      I miss you. 安迷修。


      怎么念,都是一句太过好听的情话。


      深深地思念着你,我的骑士先生。


      I miss you too.


评论